So verloop dit

Donderdag:
Oo 7 Augustus 2014 kan die deelnemers aan die Baltimore 4x4, deur die loop van die dag, hulle tente opslaan en karavaan uitpak.  Daar is deelnemers wat nog eers die Donderdag werk, en na werk Baltimore toe ry.  Dis geen probleem ons wag tot almal in die kamp is.  Donderdagaand se ete is gratis.
 
Vrydagoggend:  
 • 5:30:  koffie, tee en beskuit;
 • 6:20: Rudi (ons organiseerder) begin om die mense bymekaar te maak en behandel die reëls, regulasies en inligting oor die dag se aktiwiteite;
 • 7:00: ons ry ons uit die kamp.
Die oggend doen ons die bergroete.  Op die bergroete is daar bome wat geidentifiseer moet word, dit word ook afgewissel met skedels, mis en vleis proe.  Die deelnemers het ‘n vraelys wat hulle invul wat punte tel en wat deel uitmaak van die totale punt wat die plekke aan die einde bepaal.
 • 12:00: middagete;
 • 13:00: hindernisbaan.  
Gewoonlik is almal teen 18:00 terug in die kamp waar hulle kan gaan stort en lekker saam kuier om die vuur.  
18:30: aandete word bedien.
 
Saterdagoggend:
 • 5:30: koffie, tee en beskuit;
 • 6:20: Inligting-sessie;  
 • 7:00: vertrek uit die kamp na die rivierroete.  
Ons bring die oggend deur in die rivier waar die manne en dames mekaar uitdaag en ‘n vriendskaplike tydtoets hou.  Dit is altyd baie pret!  
 • 12:00: middagete in die rivier.  
 • 13:00: deelnemers trek nommers en ons doen die amptelike tydtoets op ‘n uitgemerkte baan.
 • 16:00: vertrek almal terug kamp toe.  
Terwyl die beamptes die punte finaliseer, stort die deelnemers en geniet aandete.  
 • 19:00: prysuitdeling waar die wenners aangekondig, en trofeë uitgedeel word.
Dan is die naweek afgehandel. 
 
Sondag:
 • Deelnemers pak op hulle eie tyd op en vertrek huis toe.
 • Alle etes word deur die Boerevereniging voorsien.  Daar is nie tyd vir die deelnemers om hul eie kos voor te berei nie. Die kos is uit die boonste rakke!
 • Ons verkoop koeldrank en drank (siders & bier) maar deelnemers mag hulle eie koelhouers bring.  
 • Omdat dit ‘n gesinsnaweek is, poog ons om die kinders ook betrokke te kry deur drolspoeg, kettieskiet en ander ontspannende aktiwiteite. 
 • Inskrywings MOET vooraf gedoen word aangesien net 'n beperkte getal voertuie toegelaat kan word.
 • BELANGRIK: Die organiseerders is baie streng oor die gebruik van drank terwyl die aktiwiteite aan die gang is.  

Skryf in