Inskrywingsvorm

Voltooi hierdie vorm om aanlyn in te skryf OF laai die vorm af wat onder-aan aangeheg is, voltooi dit en faks of stuur aan ons.

Insending van die vorm is nie 'n bevestiging van die inskrywing nie aangesien 'n beperkte aantal voertuie geakkommodeer kan word.

U inskrywing sal bevestig word op ontvangs van die vorm. Bewys van betaling kan aangeheg word nadat u dit afgetas (ge-scan) het.

'n Vorm vir uitdruk en invul is onderaan beskikbaar.

Bankbesonderhede:

Rekeninghouer: Baltimore Boerevereniging

Bank: Absa, Mokopane

Takkode: 334 348

Rek no: 1210 1500 44

Inskrywing
Deelname voertuig (R700)
Heg bewys van betaling aan deur dokument vanaf u rekenaar as "file" aan te heg
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg png tif psd txt pdf doc docx ppt pptx xlsx.
Laai inskrywingsvorm af (PDF)